1.Kênh truyền thống – GT

 • Mạng lưới phân phối
  • Miền Bắc
  • Miền Trung
  • Miền Đông
  • TP. HCM
  • Miền Tây
 • Chính sách phân phối

Liên hệ chi tiết: 08 28 37653284 - 08 28 37653285 - 08 28 37653286

2. Kênh siêu thị - MT

 • Coop-mart
 • Coop Food
 • Big C
 • MM Mega Market (Metro cũ)
 • Lotte mart
 • Aeon
 • Citimart
 • Maxi Mark
 • Mini stop
 • Circle K
 • Satra
 • Bách Hóa Xanh
 • Auchan
 • Seven Eleven